כמה זמן לוקח לתרגם טקסט?

כמה זמן לוקח לתרגם טקסט?

הזמן המוקצה לביצוע והכנת התרגום לעיתים קרובות מהווה גורם קריטי בבחירת המבצע. חברות תרגום, מתרגמים עצמאיים, מתרגמים חברי סגל של חברה קובעים מועדים שונים כאשר הם מגיבים לאותה הצעת העבודה.

  • כיצד ניתן לא לטעות לתת את עבודת התרגום לידיים אמינות?
  • האם תתבצע עבודת התרגום בזמן הנדרש ובאופן האיכותי?

על מנת להשיב על השאלות הללו, צריך להבין ממה מורכבים מועדי מילוי העבודה אצל מבצע זה או אחר. ישנן כמה הוצאות הזמן הסמויות אותן מדי פעם נוטים לא לקחת בחשבון, כאשר מעריכים את מועדי הביצוע. אם המבצע אינו מגלה אותן, בסופו של דבר כל ההוצאות האלה תהינה מוטלות עליכם, ובכן, קיים סיכון לא קטן כי המתרגמים לא יעמדו בזמנים ויגרמו בכך להוצאות כספיות נוספות, מעל ומעבר לתקציב המוקצה.

הטבלה שלנו עשויה לעזור לכם לחשב את הזמן באופן מהר ונכון, כלומר הזמן הנדרש לקבלת התוצאה הסופית. היא גם תסייע לכם להשוות בינינו לבין שאר המבצעים, כדלקמן:

   
סוגי העבודה:

1. בחירה במתרגם או בארגון קבוצת מתרגמים אשר ישנה להם רמה ראויה של שליטה בשפה, בנוסף למודעות לנושא התרגום.

2. בחירה בעורך או בקבוצת עורכים.

3. גיוס היועץ אשר משמש מקצוען מנוסה בתחום הידע (עבור עבודות תרגום מיוחדות בנושאים ספציפיים בלבד).

ITREX

עבודות תרגום בכתב: יום אחד.

בבסיס הנתונים שלנו ישנם 2500 מתרגמים נבדקים, עורכים קבועים ויועצים מוסמכים בנושאים הרלוונטיים. לקבלת מידע נוסף...

עבודות תרגום בעל-פה: החל מיום אחד ומעלה.

קביעת המועד תלויה בכמות המתרגמים, בנושא, בשפות, בצורך לערוך בחינה נוספת. לקבלת מידע נוסף...

במקרים רבים, אנחנו פונים לקבוצות פרויקט מוכנות שבאופן משמעותי מקצר לנו את הזמן המוקדש לארגון העבודה, ושגם כן מעלה את איכות התרגום בהרבה.

שאר חברות התרגום (90% מהשוק)

הן מצהירות על המועד של 1-3 ימי עבודה להכנת הצוות, אולם ישנה סבירות רבה שתהיינה בעיות, כגון:

  • הפרת המועדים במידה ולחברת התרגום אין בסיס נתונים רחב של מתרגמים נבדקים ושל יועצים.
  • ירידה באיכות הביצועים היות ובמשך הזמן המוקצה לכך החברות האלה אינן מספיקות לאסוף את המקצוענים בעלי ההכשרה הנדרשת, למצוא את העורכים ואת היועצים.

בדרך כלל, אין קבוצות פרויקט מוכנות או הינן מועטות עקב תחלופת עובדים גדולה. להלן ההשלכות:

  • נדרש זמן נוסף על מנת לארגן את מסגרת העבודה.
  • כל פעם יעבדו עמכם מתרגמים שונים. זה בהחלט עלול להאריך ולדחות את מועדי הביצוע של עבודות התרגום ויפגע באיכות העבודה.
חברות תרגום מיוחדות (5% מהשוק)

נדרש כיום אחד בלבד להכנת הסידורים במסגרת הפרויקט. לחברות שכאלה בד''כ ישנם בסיסי הנתונים של מתרגמים נבדקים, עורכים ויועצים, בהתאם לנושא ההתמחות.

לעיתים קרובות, קבוצות הפרויקט הקבועות עובדות עם הלקוח שבאופן משמעותי מצמצם את הזמן המוקצה לארגון העבודה, ושבעצם מספק את איכות התרגום הגבוהה.

עם חברות תרגום מיוחדות בדרך כלל עובדות החברות המוכנות לשלם יותר עבור מהירות הביצועים ועל איכות התרגום הגבוהה. עלות שירותיהן הינה הרבה יותר גבוהה מאשר העלות הממוצעת הקיימת בשוק.

חברות תרגום יוקרתיות ששייכות לצמרת (0.1% מהשוק)

נדרש כיום אחד בלבד להכנת הסידורים במסגרת הפרויקט. לחברות שכאלה בד''כ ישנם בסיסי הנתונים של מתרגמים נבדקים, עורכים ויועצים, לפי ענפי העסקים המובילים.

לעיתים קרובות, קבוצות הפרויקט הקבועות עובדות עם הלקוח שבאופן משמעותי מצמצם את הזמן המוקצה לארגון העבודה, ושבעצם מספק את איכות התרגום הגבוהה.

עלות שירותיהן הינה פי פעמים רבות יותר גבוהה מאשר העלות הממוצעת הקיימת בשוק.

מתרגמים עצמאיים

זמנכם המקדש לחיפושי המומחה הנדרש \ קבוצת המקצוענים:

  • עבודות תרגום בכתב: החל מיום אחד עד שבוע ימים.
  • עבודות תרגום בע''פ: שבוע אחד – שבועיים.

המועדים הנזכרים לעיל כוללים גם את בחינת המתרגמים. תצטרכו לקחת סיכונים ולגייס את העורכים ואת היועצים בעצמכם. חוץ מזה, עליכם יהיה לערוך את הבחינות של המתרגמים הללו במהלך העבודה.

מתרגמים חברי סגל

הוצאות הזמן כמעט אפסיות במידה ובחברה ישנה מות סבירה של המתרגמים בעלי ההכשרה הנדרשת, בהתאם לזוג השפות המסוים.

מאחר ובקבוצת המתרגמים חסר עורך, אז תהיו מוכרחים להקדיש זמן נוסף לחיפוש ובחירה בבעל ניסיון שיהיו לו כל הכישרונות הנדרשים.

   
Виды работ:

1. Непосредственно процесс перевода.

2. Регулярный контроль статуса выполнения. Проверка и редактирование промежуточных результатов.

3. Привлечение консультанта — профессионала в области знаний (для специфических тематических переводов).

4. Проверка и редактирование готового перевода.

ITREX

Стандартные и срочные переводы

Перевод: 8-10 страниц за 1 рабочий день.

Это норма одного переводчика. Если для подготовки перевода к нужной дате необходима группа переводчиков, заказ считается срочным.

Такая норма определяется реальными человеческими возможностями переводчика и гарантирует качественный результат. Мы допускаем ее превышение только в экстренных случаях сверхсрочных переводов.

Сроки перевода включают: регулярный контроль статуса выполнения, редакторские проверки промежуточных результатов и консультации со специалистом.,/p>

Проверка готового перевода на целостность и чистоту, сверка имен собственных и цифр: 4-8 страниц в час.

Выборочная проверка текстов каждого переводчика: 2-3 часа.

При работе с новыми клиентами в первых проектах мы закладываем на редактирование 10% времени, выделенного на перевод.

Полная проверка и редактирование готового перевода (если требуется): 20 страниц за 1 рабочий день.

Это норма одного редактора. В крупных проектах участвуют несколько редакторов и работают параллельно.

Как мы выполняем срочные переводы?

Сверхсрочные переводы

Перевод 10-15 страниц за 1 рабочий день но одного переводчика.

Работает группа переводчиков.

Сроки перевода включают: регулярный контроль статуса выполнения и, по возможности, редакторские проверки готовых частей на соответствие терминологии.

Проверка готового перевода на целостность и чистоту, сверка имен собственных и цифр: до 40 страниц в час.

Выборочная проверка текстов каждого переводчика: 2-3 часа.

Сверхсрочные переводы — это экстренный режим, при котором на полную проверку и редактирование времени обычно нет. Мы всегда обсуждаем этот момент с клиентами до начала проекта.

Другие бюро переводов(90% рынка)

Во многих компаниях не существует понятия нормы на переводчика и редактора. Чтобы минимизировать затраты, переводчикам отдают по 20 страниц на сутки и даже больше. С той же целью часто отказываются от промежуточных проверок. Проверка готового результата позволяет устранить только самые грубые ошибки, на большее времени уже не остается.

Если вы соглашаетесь на такой подход, будьте готовы получить перевод низкого качества и, скорее всего, позже заявленных сроков. В этом случае вам надо выделить дополнительное время на редактирование и корректуру перевода, которое часто может равняться времени, затраченному на перевод.

Специализи-рованные бюро переводов(5% рынка)

Выполняют все стандартные виды работ, необходимые для получения качественных результатов. Профиль таких бюро — сложные специализированные переводы, которые требуют глубокого погружения в тематику и детальной проработки текстов. Поэтому дневные нормы на перевод и редактирование здесь ниже, чем в обычных бюро переводов. срок выполнения проекта возрастает примерно в 1,5 раза.

Специализированные бюро редко берутся за срочные заказы.

Элитные бюро переводов(0,1% рынка)

Выполняют все стандартные виды работ, необходимые для получения качественных результатов. Именно исключительное качество переводов дает им право называться элитными. Чтобы обеспечить высокий уровень исполнения при отсутствии специализации, такие бюро устанавливают пониженные дневные нормы на перевод и редактирование. Срок выполнения проекта примерно в 1,5 раза больше, чем в обычных бюро переводов.

Элитные бюро редко берутся за срочные заказы. Исключения — для постоянных клиентов.

Фрилансеры

Как правило, берут на себя повышенные обязательства и обещают перевод 20 страниц в день и более. Теперь, зная стандартные нормы, вы сможете правильно распределить нагрузку на исполнителей. Однако если вы не привлекаете профессионального редактора и не владеете языком перевода, чтобы самостоятельно проверить текст, вы рискуете качеством. Дополнительное время на редактирование и корректуру может равняться и даже превышать время, затраченное на перевод.

Штатные переводчики

Нормы на перевод и редактирование могут разниться. Редактирование требует меньше времени, чем в других случаях, так как переводчики очень хорошо владеют тематикой и пользуются корпоративными глоссариями.

   
Виды работ:

Верстка, оформление и дизайн

ITREX

Верстку форматирование и оформление мы выполняем параллельно с переводом, с небольшой отсрочкой. Если необходимо точное соответствие внешнего вида переведенных материалов оригиналу, вы получаете готовый результат в любом нужном формате без дополнительных затрат времени.

Другие бюро переводов
Специализи-рованные бюро переводов
Элитные бюро переводов
Фрилансеры
Штатные переводчики

Если вы обращаетесь в другие бюро переводов, к переводчикам — фрилансерам или штатным переводчикам компании, верстку и оформление готовых переводов, как правило, будут делать сторонние специалисты. Исключение — элитные бюро переводов, в составе которых есть отделы дизайна. В любом случае, заложите на это дополнительное время и бюджет.

Виды работ:

Заверение, легализация, апостиль

ITREX

1 день.

Мы работаем с постоянными партнерами, которые оперативно выполняют для нас нотариальные заверения, апостиль и легализацию.

Другие бюро переводов(90% рынка)

От 1 до 5 дней.

Большинство бюро переводов предлагает лишь простейшие нотариальные заверения.

Для получения легализации и апостиля вам придется найти других исполнителей.

Специализи-рованные бюро переводов(5% рынка)

Не многие предоставляют подобные услуги. Как правило, речь идет только о нотариальных переводах. Их выполняют постоянные партнеры бюро, поэтому получается быстро — за 1 день.

Для получения легализации и апостиля вам придется найти других исполнителей. Запланируйте на это дополнительное время.

Элитные бюро переводов(0,1% рынка)

1 день.

Работают с постоянными партнерами. Оперативно выполняют нотариальные заверения, апостиль и легализацию.

Фрилансеры

Разумеется, они не предоставят вам услугу нотариальных заверений. Заложите время на поиск другого исполнителя и выполнение работы.

Штатные переводчики компании

В компаниях редко бывают специалисты, выполняющие нотариальные заверения. Запланируйте время на поиск подрядчика и выполнение работы.

Виды работ:

Полиграфия

ITREX

Мы печатаем любые материалы цифровым и офсетным способом в собственной типографии. Тираж от 1 экземпляра.

Срочные заказы всегда имеют приоритет. Подготовка к печати начинается параллельно с переводом.

Сроки печати зависят от сложности заказа и... Наш менеджер сделает точный расчет сроков и стоимости печати через 30 минут после получения заказа. Как сделать заказ?

Другие бюро переводов(90% рынка)

Некоторые бюро переводов выполняют предпечатную подготовку материалов. Как правило, ее начинают после завершения перевода, что увеличивает срок выполнения заказа.

В редких случаях компании располагают собственными типографскими ресурсами. Большинство таких компаний — элитные бюро переводов. Поэтому вам потребуется либо дополнительное время на поиски типографии и печать, либо дополнительный бюджет на оплату недешевой печати элитного бюро.

Элитные бюро переводов(0,1% рынка)
 
Фрилансеры

Не представляют комплексных услуг.

Штатные переводчики компании

Если у вашей компании есть постоянный и надежный подрядчик-типография, вам повезло! Но даже в этом случае предпечатная подготовка начнется только после завершения перевода. А это — упущенное время.

הנך יכול גם להתעניין בדבר הבא:
להירשם לקבלת חדשות שלנו