הערכת מומחה והשלמת תרגומים

הערכת מומחה והשלמת תרגומים

בדיקתם והערכתם של תרגומים יכולות להידרש על-ידיכם בסיטואציות הבאות, דהיינו:

 • כאשר אינכם בטוחים באיכות התרגום אותו ביצעו מתרגם מבחוץ או עמיתכם מהצוות;
 • הנכם שואפים לקבלת הערכה עצמאית מפי המקצוען אודות מקצועיותו של איזשהו מתרגם, לפני שהנכם מתחילים לעבות עמו;
 • הנכם זקוקים לאישור נוטריוני של התרגום המוכן.

מומחינו לא רק יבדקו את איכות התרגום, אלא גם ישפרו אותה, במידה ויהיה בכך צורך, כגון: הם יבצעו הגהה, עריכה, עיבוד ספרותי, סגנון ותיקון. נו מתנהלים לפי תקני LISA (להלן פיענוחם של ראשי התיבות האלה: Localization Industry Standards Association, — אגודת הנהלים והתקנים התעשייתיים של לוקליזציה) בעבודתנו היומיומית של תרגומים בכתב ובע''פ.

הנכם יכולים לבטוח בנו בכל עת עם עבודות תרגום של זוג שפות ונושא כלשהם. אנחנו מבצעים את הערכתו ואת השלמתו של אותו התרגום בכיוונים הבאים, כגון:

 • ניירת
 • חומרי שיווק
 • תעודות אישיות
 • דברי דפוס ועיתונות
 • מבחרים לפי נושאים מסוימים (דייג'סט)
 • ספרות אמנותית ועסקית
 • חומרים מדעיים וטכניים

התרגום הנבדק יאושר לפי בקשתכם באמצעות חותמת גומי רשמית של חברת התרגום iTrex, או אצל לשכת הנוטריון.

מדוע חברות רבות בוטחות בנו בעבודות תרגום של המסמכים?

אילו יתרונות מיוחדים אנחנו מבטיחים?

כיצד אנחנו מבצעים את עבודות התרגום בכתב?

תוכלו למצוא את כל תשובותינו על שאלותיכם בעמוד המוקדש לעבודות תרגום בכתב.

האם נותרו לכם עוד שאלות? אנא מכם פנו אלינו ותשאלו אותנו בטלפון: +7 (495) 739-56-96, או באמצעות הדוא''ל: info@itrex.ru, או בדרך אחרת הנוחה לכם.

להלן פרטי ההתקשרות שלנו

סוגי שירותים

 • בדיקה ואישור נוטריוני של תרגום
 • הערכת מומחה של עבודת תרגום
 • השלמת התרגום

בדיקה ואישור נוטריוני של עבודת תרגום

מאחר וישנם בידיכם תרגומים מוכנים של הניירת, אך אין אפשרות או זמן להשיג את האישור הנוטריוני, אנא מכם תעבירו לנו את מקורותיהם של מסמכיכם ואת הטקסטים של התרגומים על מנת שנוכל לעשות את העבודה בצורה אמינה ומהר.

לפני קבלת האישור הנוטריוני של עבודת התרגום אותה ביצעו מומחים מבחוץ, נדרשת בדיקה הכרחית. כאשר אנחנו עוסקים בהליכי האישור הנוטריוני, המתרגמים שלנו מודעים לכך כי הם נושאים אחריות משפטית לנכונות ולתקינות של התרגום ולהתאמתו לדרישות חוקיות ומשפטיות.

בדיקת התרגום תתבצע מהר יותר יחסית לביצוע עבודת התרגום המלאה של מסמך זה או אחר. כתוצאה מכך, עלותה של העבודה מהסוג הזה הינה נמוכה יותר.

לידיעתכם מידע מפורט אודות מרכיבי השירות:

 • בדיקת התרגום והשלמתו תתבצענה ע''י עורכים מוסמכים אשר גם כן מהווים מתרגמים מנוסים.

  בעבודה זו אנחנו מקפידים על אותם העקרונות כמו בביצוע עבודות התרגום בכתב.

 • הנכם מוזמנים לבקר בעמוד אשר כותרתו היא: אישור, לגליזציה, חותמת אפוסטיל, על מנת להיות מודעים יותר לפרוצדורות שונות של האישור הנוטריוני, לשלבי הביצועים ומועדיהם.
 • סולם המחירים של האישור הנוטריוני.

על מנת להזמין בדיקה ואישור נוטריוני של עבודת תרגום, תיידעו אותנו על מטרתכם בדרך כלשהי הנוחה לכם ביותר. המנהל שלנו יברר עמכם את דרישותיכם ובעוד 30 דקות יודיע לכם אודות מועדי העבודה ועל עלותה.

הערכת התרגום ע''י המומחה

ההערכה העצמאית של איכות התרגום המתבצעת ע''י המומחה זוהי שיטה אמינה לקביעת רמת השירותים אותם הנכם מקבלים מהספק השוטף; או לבחון את המקצוען החדש בצוות, או את חברת התרגום במלואה, בכדי לשקול ולהחליט החלטה סופית לגבי שיתוף פעולה עתידי.

אנחנו מבצעים את הערכת המומחה של שלושת הסוגים, כדלהלן:

 • בדיקת דקדוק, איות וסימני פיסוק על סמך הנורמות הלשוניות וכללי שפת התרגום. אנחנו נוטים לגייס לעבודה את העורך המקצועי בעל מעבר ל5 שנות הניסיון.
 • הערכת הדיוק ושל המלאות של העברת המשמעות, יכולת התבטאות תקינה והגיונית, נכונות של שימוש במינוח ועקביות של שימוש במונחים ובמושגים הרלוונטיים. העבודה הזו תיעשה ע''י העורך אשר ישנו לו ניסיון רב בביצוע עבודות תרגום ובעריכה בנושאים מסוימים. ניסיונו אמור לעלות על 10 שנים. מאחר ויהיה בכך צורך, אנחנו גם כן מזמינים את היועץ אשר משמש מקצוען מוכשר של הרף הגבוה בתחום של התרגום.
 • הערכת הדיוק הסגנוני ושל אחידות התרגום. אנחנו בוטחים בעורכינו הבלשנים עם המטלה שכזאת, אך במקרים מיוחדים גם בדוברי שפת התרגום. 

מחירינו לשירות הנ''ל הינם לרוב תלויים בהכשרתו וניסיונו של המומחה. המנהל שלנו יסייע לכם לבחור בגרסה הנדרשת על בסיס מטרתכם ומגבלותיכם אשר אותן הנכם מטילים על ההיבט הזה. אתם לא תאבדו זמן ולא תשלמו יותר מדי עבור העבודה המיותרת.

הדף עם הערכת המומחה יאושר באמצעות חותמת גומי רשמית של חברת התרגום iTrex. לפי בקשתכם, נוכל לאשר אותו גם אצל לשכת הנוטריון.

על מנת להזמין את הערכת המומחה, תיידעו אותנו על מטרתכם בדרך כלשהי הנוחה לכם ביותר. המנהל שלנו יברר עמכם את דרישותיכם ובעוד 30 דקות יודיע לכם אודות מועדי העבודה ועל עלותה.

השלמת התרגום

אם בעקבות הערכת המומחה יתגלו ליקויים, אנחנו נציע לכם את השירות של השלמת התרגום. השירות הנזכר לעיל עשוי להיות משולב ולכלול סוגי עבודות שונים, כדלקמן:

תיקונים: תיקון שגיאות וטעויות דקדוקיות, אורתוגרפיות, תחביריות וקשורות לשימוש בסימני פיסוק. מגיה מקצועי יבצע עבורכם את העבודה הזאת אשר ישנו לו ניסיון העולה על לפחות 5 שנים.

עריכה: שיפור הטקסט במטרה של העברת המשמעות המדויקת של המקור והדגשת הטעמים והדגשים הנכונים. כאן מדובר גם על שמירת ההיגיון של ההצהרה, וגם על התאמת המינוח לתקניהם התקפים של אותה המדינה ושל אותו התחום התעשייתי. חוץ מזה, על העורך לשמור על אחידות החיבור ועל העקביות במסגרת התמליל. העבודה תיעשה ע''י העורך בעל ניסיון רב בעבודות תרגום ועריכה אשר עולה על לפחות 10 שנים. במידה ויהיה בכך צורך, אנחנו נגייס גם את היועץ אשר משמש מקצוען מוכשר של הרף הגבוה בתחום הידע.

עיבוד ספרותי והגהה סגנונית: שיפורו של הטקסט על מנת שהוא ישקף את הסגנון המדויק של המסמך המקורי, התכונות הייחודיות התרבותיות והחברתיות אותן מעביר הטקסט. אנחנו נוטים לבטוח בעורכינו הבלשנים עם המטלה המאתגרת שכזאת, אשר מתמחים בז'אנרים מסוימים. אולם במקרים המסוימים אנחנו מצרפים לעבודה זו גם את דוברי שפת היעד של התרגום.

מדי פעם השלמת התרגום יכולה להיות בלתי הגיונית ולא כדאית כלל. למשל, כאשר משמעות הטקסט הינה מעוותת מאוד, או כשמנותקים הקשרים ההגיוניים, כאשר רוב המינוח של הטקסט אינו מתורגם כראוי, או אם לא הקפידו על הסגנון. במקרים כאלה אנחנו מציעים לבצע את התרגום החוזר, כלומר לתרגם את הכול מחדש, שבעצם עשוי להבטיח לא רק את איכות התוצאות הגבוהה, אלא גם יחסוך את הזמן. הנכם מוזמנים לקרוא אודות דרכינו לביצוע עבודות תרגום בכתב.

האם נותרו לכם עוד שאלות? אנא מכם פנו אלינו ותשאלו אותנו בטלפון: +7 (495) 739-56-96, או באמצעות הדוא''ל: info@itrex.ru, או בדרך אחרת הנוחה לכם.

להלן פרטי ההתקשרות שלנו

עוד כמה מקורות מסקרנים אודות הערכות התרגומים:

הנך יכול גם להתעניין בדבר הבא:
להירשם לקבלת חדשות שלנו